Malerier

Malerier fra 2019-2024. Oliekridt og blyant på lærred. (Det ældste ligger øverst)